zapisy

Nabór do naszych placówek trwa na bieżąco w ramach wolnych miejsc

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi placówkami i zapisania dziecka.

zapisujemy...

Trwa oficjalny nabór do naszych placówek
na nowy rok szkolny 2024/2025

 • Do Przedszkola Motylek przyjmujemy zgłoszenia dzieci, w tym do bezpłatnej grupy 5-godzinnej.
 • Najmłodsza grupa będzie pracowała metodami Montessori.
 • Żłobek Delfinek pracuje zgodnie z Filozofią Marii Montessori, nasza kadra w całości posiada wykształcenie uprawniające do pracy metodami Montessori.
 • Do Żłobka Malinka przyjmujemy dzieci zamieszkałe na terenie miasta Chojnice – na żądanie Urzędu Miasta w Chojnicach rodzic może zostać zobowiązany do przedstawienia  zaświadczenia o zameldowaniu na stałe lub tymczasowo w Chojnicach
 • Do Poradni Terapeucik przyjmujemy dzieci cały rok, również na darmowe zajęcia WWRD
 • Obecnie w ramach wolnych miejsc przyjmujemy dzieci na bieżąco
 • Do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej ORD przyjmujemy ze skierowaniem od lekarza specjalisty otolaryngologa lub neurologa. Na skierowaniu musi być zapis: Do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej 2300 z rozpoznaniem F.80, F90 lub R47
 • Zgłoszenia na catering przyjmuje biuro główne lub bezpośrednio Intendent w kuchni
 • Rodzic składa kartę zgłoszenia o przyjęcie do przedszkola i żłobka
 • Do Poradni składa kartę zgłoszenia na badania lub kartę zgłoszenia na terapię
 • Zgłoszenie można przekazać osobiście w wybranej placówce lub w naszym biurze głównym a także można przesłać w formie elektronicznej na adres: [email protected]
 • Umowy z rodzicami przyjętych dzieci na nowy rok szkolny będziemy podpisywać na bieżąco
 • Wraz z podpisaniem umowy do przedszkola i żłobka należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 200 zł
 • Szczegółowych informacji udziela nasze biuro tel. 576 034 659 lub placówka
 • Główne formalności przygotowywane są w biurze z możliwością podpisania dokumentów w wybranej placówce zgodnie z życzeniem rodzica

Poznaj nasze placówki

Najpierw powiemy wszystkim koniecznie, żłobki i przedszkole nasze najlepsze w mieście!  Właśnie my wszyscy do niego chodzimy, dlatego chętnie o tym mówimy.