Niepubliczna poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
TERAPEUCIK

Prowadzimy terapię logopedyczną i pedagogiczną. Zapewniamy opiekę specjalistów: neurologopedy,  tyflopedagoga, surdopedagoga, oligofrenopedagoga, psychologa i rehabilitanta. Prowadzimy również terapie osób z niepłynnością mówienia (jąkających się), niedowidzących i niedosłyszących oraz z zaburzoną sprawnością grafomotoryczną. Ćwiczymy z dziećmi dyslektycznymi. Prowadzimy także bezpłatne zajęcia dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka tzw. WWRD

Zapraszamy

Poznaj nas

Poradnia udziela specjalistycznej pomocy dzieciom szczególnie na 1 i 2 etapie rozwoju i edukacji. Zajmujemy się przede wszystkim dziećmi od urodzenia do szkoły średniej. Poradnia wspiera rodziców i nauczycieli w procesie wychowania i nauczania młodego pokolenia. Zapewniamy wysoki poziom świadczonych usług, przyjazną atmosferę i poszanowanie praw dzieci i rodziców. W naszej Poradni praca z podopiecznymi daje możliwość dostosowania metod pracy do indywidualnych potrzeb dziecka. 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

bezpłatne zajęcia dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez PPP

Terapia z logopedą

indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży z wadami wymowy oraz trudnościami komunikacyjnymi

Terapia z pedagogiem

terapia pedagogiczna, rewalidacja oraz ćwiczenia dla osób mających trudności z pisaniem i czytaniem

Zajęcia z rehabilitantem

indywidualne ćwiczenia  dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz ćwiczenia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy

Poznaj...

Kameralną Poradnię Terapeucik

Terapie indywidualne

Prowadzimy indywidualne terapie specjalistyczne w tym logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną. Również dla dzieci z wadami słuchu i wzroku.

Badania przesiewowe

Organizujemy badania przesiewowe w placówkach,  w tym logopedyczne, dysleksji a także z rehabilitantem badania  płaskostopia i postawy.

Diagnoza

Prowadzimy diagnostykę wydając opinię logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną oraz gotowości szkolnej dziecka.

Konsultacje

Udzielamy indywidualnych konsultacji rodzinom, którzy nie wiedzą, czy  dziecko potrzebuje wsparcia, pomocy czy terapii. Może nic nie potrzebuje.  Sprawdzimy, wyjaśnimy, podpowiemy.

Półkolonie terapeutyczne

Organizujemy w okresie feryjnym i wakacyjnym półkolonie terapeutyczne dla dzieci. W formie zabawy przemycamy ćwiczenia specjalistyczne. Dzieci wspaniale się bawiąc – uczą się. 

Współpraca ze specjalistami

Współpracujemy z placówkami rehabilitacyjnymi. Korzystamy z ich terapeutów w organizacji specjalistycznej terapii dla dzieci m.in z Porażeniem Mózgowym czy Zanikiem Mięśni 

skorzystaj z naszej pomocy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta oraz do kontaktu.

zapisz...

dziecko na zajęcia

Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka

Dla dzieci posiadającą opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez PPP

Terapia logopedyczna

Dla dzieci mających wady wymowy, opóźnienia rozwoju mowy lub inne nieprawidłowości w mówieniu

Terapia pedagogiczna

Dla dzieci potrzebujących wsparcia w czytaniu, pisaniu i liczeniu

Zobacz...

Jak pracujemy