delfinek BIS - żłobek Montessori

Nasz żłobek to placówka, która prowadzi  działalność opiekuńczo-pielęgnacyjną oraz wychowawczą dla dzieci w wieku  od 6 miesięcy do 3 lat.
Żłobek Delfinek to miejsce, gdzie Wasze dziecko otoczone jest czułą i troskliwą opieką wykwalifikowanego personelu, a dzieci  czują się bezpiecznie, gdyż priorytetem jest rozwijanie ich osobowości i umiejętności zgodnie z ich potrzebami oraz indywidualnym tempem rozwoju. Od 01 września 2022 rozpoczęliśmy pracę z Filozofią Marii Montessori – zmieniliśmy się dla Was

Zapraszamy ...

Poznaj nas

  • Nasz żłobek to przyjazna i ciekawa placówka, w której dzieci czują się radośnie i bezpiecznie.
  • Miejsce, w którym zaspokajana jest naturalna ciekawości świata oraz są rozwijane dziecięce kreatywności
  • Prekursor na naszym terenie pracy metodą Montessori
  • Zapraszamy do odwiedzin i spędzenia z nami czasu w ramach bezpłatnej adaptacji zapoznawczej 
Żłobek Montessori

W naszym żłobku opieka nad dziećmi prowadzona jest zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori. 

Programy autorskie

W żłobku realizujemy liczne programy autorskie dostosowane do potrzeb dzieci

Zajecia dodatkowe

Wszystkie zajęcia wliczone są w cenę pobytu. Rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów! 

Profesjonalna opieka

Nasz personel doskonale opiekuje się dziećmi na terenie placówki

Miejsce to

Jeden żłobek służący wszystkim

242400156_369155898249659_5958228421012948748_n

Autorski program edukacji żłobkowej "Pomocny Miś"

Dostosowany jest do wieku i stopnia rozwoju dzieci. Jest skorelowany z ich potrzebami i już posiadanymi umiejętnościami.

Indywidualne podejście
do dziecka

      Dbamy o  wszechstronny rozwój dzieci,         o rozwijanie ich naturalnych predyspozycji i talentów w celu przygotowania maluszków do pobytu w przedszkolu.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe

Wszystkie zajęcia dodatkowe w grupie są dla naszych podopiecznych bezpłatne

Profesjonalna kadra

Nasza kadra to zespół bardzo kreatywnych nauczycieli, pracujących z ogromną pasją.

Własne wyżywienie

Posiadamy własną kuchnię, w której gotowane są zdrowe posiłki. Przygotowujemy specjalistyczne diety dla dzieci.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Terapeucik

          Na prośbę rodziców  diagnozujemy dzieci potrzebujące. W ramach współpracy z PPP organizujemy dodatkowe zajęcia wspierające ich rozwój oraz indywidualne terapie specjalistyczne.

Poznaj najlepszą opiekę

Przyjdźcie do nas! Czekamy właśnie na Was i Wasz największy skarb – Wasze Dziecko

Zobacz...

Jak się bawimy