Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązuje obecnie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.

W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, jakie może mieć miejsce. w związku z załatwianiem spraw w Centrum Edukacyjnym w Człuchowie.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Podstawa i cel przetwarzania

Dane osobowe  przetwarzane są wyłącznie w przypadku posiadania przez naszą firmę dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych wynikających z art. 6 RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Dane przetwarzane są do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

Administratorem danych przetwarzanych przez Centrum Edukacyjne w Człuchowie jest  Dyrektor placówki, z siedzibą w Człuchowie, ul. Słowackiego 2 .

W celu kontaktu z Inspektorem ochrony danych w Centrum Edukacyjnym w Człuchowie mogą skorzystać Państwo z następujących możliwości:

–       przez e-mail: [email protected] lub

–       listownie na adres: Słowackiego 2 , 77-300 Człuchów.
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Edukacyjne w Człuchowie, posiadają Państwo prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają  Państwo iż przetwarzanie Waszych danych osobowych, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości współpracy z  naszą firmą i korzystania z usług Centrum Edukacyjnego Katarzyna Stosik w Człuchowie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy jest jednoznaczne z rezygnacją z usług Centrum Edukacyjnego w Człuchowie w trybie przewidzianych w zawartej umowie o świadczenie usług.