O naszym przedszkolu

Nasze przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do zainteresowań i potrzeb rozwojowych dzieci. Prowadzone są systematyczne zajęcia dodatkowe, które w większości są bezpłatne

W naszym Przedszkolu

jest kameralnie, a dzieci znajdują doskonałą opiekę

  • Doświadczoną kadrę pedagogiczną, złożoną z  nauczycieli  z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
  • Kadra na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i warsztatach.
  • W trakcie zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, poświęcając jednocześnie dużo uwagi zajęciom  muzycznym oraz  zajęciom kreatywnego myślenia, które nadają naszej placówce profil twórczy. 
  • Dużo uwagi poświęcamy edukacji muzycznej  ponieważ muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki koncentruje uwagę, pamięć muzyczną i pozamuzyczną. Stymuluje rozwój intelektualny, wpływa na rozwój uczuć oraz jest źródłem radości, odprężenia i wyładowania energii.
  • Kreatywne myślenie natomiast naszych dzieci jest bardzo przydatne w życiu codziennym, gdyż dzięki niemu łatwiej  rozwiązujemy problemy, rozszerzamy pomysłowość i zwiększamy swój potencjał twórczy. Umiejętność kreatywnego myślenia rozwija się całe życie, dlatego w naszym przedszkolu już od najmłodszych lat dbamy o odpowiednie jego kształtowanie. 
  • Dbamy także o rozwój plastyczny organizując zajęcia artystyczne, zabawy, konkursy oraz wystaw z zajęć plastycznych
  • Naszym zadaniem jest również dbałość o ruch naszych dzieci, dlatego prowadzimy zajęcia sportowe oraz ruchowe .
  • Wprowadzamy nowe metody pracy w tym: czytanie globalne, dziecięcą matematykę, kolorowe dźwięki oraz filozofię Marii Montessori
  • Mamy sensoryczny plac zabaw dla naszych przedszkolaków

Poznaj najlepszą edukację

Uczymy dziecko patrzeć, rozumować i kochać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć.” – jak wspominał Janusz Korczak